CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Gumové vakové jezy  

Gumové vakové jezyArcon, divize AquaPro, se specializuje na produkty související s vodohospodářstvím, včetně gumových vakových jezů, ktere se využívají pro účely malých vodních elektráren.
 
Gumové vakové jezy jsou ideálním řešením pro použití k odklonění přepadu vody a pro kontrolu hladiny vody proti proudu, obvykle požadované pro konvenční využití vodní energie. Na rozdíl od jiných gumových vakových jezů, které jsou dostupné na trhu, Arcon gumové vaky jsou schopné zajistit konstantní úroveň hladiny proti proudu vody v pevně stanovené hodnotě s přesností ± 5 cm, což je ideální pro optimalizaci výstupu z turbíny, a tím eliminují neustálé problémy spojené s standardně používanými tradičními systémy, jako jsou ocelové jezy.

Dynamický systém ovládání Arcon vakových jezů během kontroly hladiny na jezu proti proudu není omezen na hodnotu zvýšení (regulace) mezi 100% a 80%, jako tomu je u všech ostatních gumových vaků, které jsou k dispozici na trhu. S Arcon gumovými zábranami to tak není, tyto umožňují plnou dynamickou kontrolu zvýšení mezi 100% a 0%, aniž by byl jakkoliv ohrožen systém. Toho je dosaženo jedinečným designem příkrovu vypínacích FlexFlector deflektorů proti kmitání a systémem detekce vibrací v provozu softwaru.