CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Optimalizace kotle / G-Cam®  

G-Cam®


                               

G-CAM® je zařízení k podávání přesných informací, které pomáhají obsluze minimalizovat obsah uhlíku v popílku při regulaci kotle a které identifikují příčiny neuspokojivého spalování.

G-CAM® využívá moderní mikrovlnné technologie k měření absorpce mikrovln a fázového posunu v celé řadě frekvencí. Systém je konstruován k rychlému izokinetickému odebrání více vzorků v potrubí ohřívače hned po procesu spalování a je schopen odebrat více než 2 kg vzorků za den pro on-line analýzu. Využívá dopravního vedení na popílek z nerezové oceli napojeného na potrubí popílku se sledováním teploty nad bodem kondenzace popílku, aby se zabránilo ucpání vedení pro odběr vzorků a zajistilo volné proudění popílku systémem.

G-CAM® je rovněž určeno k automatizovanému odebírání fyzických vzorků pro analýzu, jestliže si to zákazník přeje.
Mezi přednosti monitoru uhlíku v popílku G-CAM® patří:

 • Přesné a opakovatelné měření uhlíku v popílku
 • Moderní techniky měření absorpce mikrovln a fázového posunu
 • Vhodné pro všechny typy uhlí
 • Bez snímačů hmotnosti nebo měření vlhkosti
 • Nízké nároky na údržbu
 • Rychlý izokinetický odběr vzorků
 • Až 6 vícebodových odběrů vzorků
 • Vyšší dopravní rychlost umožňující odběr vzorků o hmotnosti až 2 kg za hodinu
 • Ovládání dotykovou obrazovkou
 • Vlastní ochrana před vypínáním a zapínáním olejového hořáku v kotli
 • Automatické oddělení vzorků pro analýzu v laboratoři
 • Informace o teplotě v potrubí na sběrných místech pro analýzu chování popílku
 • Změna typu nebo barvy uhlí bez vlivu na funkčnost monitoru

 
G-GAM se typicky instaluje před ohřívače vzduchu; systém může obsahovat 1 nebo 2 skříňky pro jeden kotel a až 6 míst pro odběr vzorků pro měření v příčném řezu potrubí kotle s 16 rovnoměrně rozloženými měřeními za hodinu (při použití 2 jednotek G-CAMs®).

U správně nastaveného kotle by se měly body pro odběr vzorků vzájemně sledovat a poskytovat tak obsluze informace o tom, že jednotka G-CAM® správně zaznamenala změnu zatížení, O2 nebo typu uhlí.
Alternativně mohou technici podle postupné změny uhlíku v kotlích z více sond identifikovat problémy s konkrétním hořákem, nedostatečnou distribucí uhlí, velikostí drcení nebo nastavením vzduchu pro spalování.

Systém inteligentně používá suchý vzduch k ochraně systému při spouštění kotle a začne s automatickým odběrem vzorků teprve tehdy, když má celý systém dostatečnou teplotu pro spolehlivé proudění popílku.

Vzduch se vhání parním ejektorem, který vytváří sání ze skříně.