CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Optimalizace kotle / H-Cam®  

H-Cam®


Analyzátor uhlíku v popílku H-CAM®, který využívá mikrovlnnou technologii, slouží k monitorování, regulaci a optimalizaci polétavého popílku pro účely prodeje a minimalizace odpadu, který skončí na skládkách.

Systém H-Cam® odebírá z vedení husté fáze nebo ze zásobníků popílku vzorky popílku, které se následně přepraví vyhřívaným potrubím a analyzují patentovaným procesem útlumu mikrovln a vzduchové komprese. Tímto způsobem se změří hustota uhlíku v popílku, stanoví se jeho celkové složení a nakonec určí, zda se recykluje nebo vyhodí na skládku.

Systém je schopen zpracovat popílek z více odběrných míst vzdálených až 30 m. Skříňka plně automaticky reguluje všechna odběrná místa jedno po druhém. Odebrané vzorky popílku proudí vyhřívaným potrubím do jednotky H-CAM, kde se provede měření.

Jednotka H-CAM se liší od monitoru G-CAM pouze tím, že má pod cyklonovým odlučovačem větší sběrný zásobník s detekcí hladiny pro pozitivní detekci množství popílku, přičemž se pokračuje v odběru vzorků tak dlouho, dokud se neshromáždí dostatek popílku.

Analyzátor H-CAM poté odvede popílek do vlnovodu mikrovln a patentovaným procesem útlumu mikrovln a fázového posunu se vzduchovou kompresí v rozmezí 2 až 3 GHz určí podíl uhlíku / hustotu polétavého popílku.

Pro přesnost jsou klíčové technologie komprese popílku a kompenzační měření hustoty. Technologie analyzátoru je tak schopna přesně změřit i vysoké podíly uhlíků > 20 % při spalování uhelných aditiv, jako jsou biomasa nebo petrolejový koks. Změřený popílek se následně foukáním zavede do dalšího zásobníku nebo do nádoby na vzorky pro analýzu v laboratoři.

Systém je schopen pomocí výstupů informovat regulační systém o kvalitě polétavého popílku a ten rozhodne o usměrnění a osudu změřeného popílku; případně může PLC ovladač přímo aktivovat ovládací prvky pro třídění polétavého popílku.