CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Optimalizace kotle / PF Master®  

PF Master®

Systém vyrovnání průtoku uhlí a monitorování jeho měření


Systém PfMaster® je určen k použití se zařízeními pro plnění kotlů práškovým uhlím. V systému vyrovnání průtoku uhlí a monitorování jeho měření lze jednu skříňku připojit až k 32 čidlům a měřit tak rozložení a rychlost uhlí v přístrojích k plnění práškového uhlí (PF) pro spalování. Nesprávná distribuce paliva vede k neefektivnímu spalování. Chování uhlí při průtoku a distribuce uhlí k hořákům kotle byly až doteď jen velmi obtížně měřitelné. Dynamika průtoku uhlí se odvíjí od takových faktorů, jako jsou velikost částic, tvorba provazců uhlí v malé části potrubí a fyzická konfigurace zařízení, zejména pak konstrukce potrubního vedení PF od jednotlivých mlýnic k hořákům.                                     

Obvyklým způsobem kontroly distribuce paliva bylo použití zařízení s odebíráním vzorků sondami. Zatímco tato zařízení poskytují určitou informaci o průtoku v daném potrubí v daný okamžik, přesnost takové informace závisí na typu sondy a použitém postupu. Kromě toho odebrání vzorků v až osmi přívodech PF k hořákům od jedné mlýnice může trvat i několik hodin při použití nejpřesnější techniky odebírání vzorků v jednom místě, takže provádění kontrolovaných změn a sledování distribuce po zlepšení v propustnosti jedné mlýnice je velmi intenzivní práce.

PfMaster umožňuje neustálé „on-line“ měření, vyrovnání a monitorování vývoje průtoku PF, což přináší uživateli tyto přednosti:


  • Nízké nároky na údržbu, požadovaná kvalita pro moderní postupy při výrobě elektrické energie.
  • Kalibrováno výrobcem. Bez nutnosti nákladného a časově náročného ručního odebírání vzorků.
  • Splňuje bezpečnostní požadavky ATEX a CE. Zařízení je pasivní a je konstruováno tak, aby do palivového potrubí nepronikla žádná energie.
  • Využití informace o rychlosti v reálném čase k regulaci přívodu primárního vzduchu z mlýnice! Aplikační data ukazují, že omezení přívodu primárního vzduchu z mlýnice pro dané zatížení může zlepšit třídění i distribuci.
  • Mlýnice, které mají několik vývodů uhlí z třídičky, mohou použít regulační ventily k vyrovnání distribuce paliva.
  • Při použití s dalšími zařízeními, které vznikly na základě technického partnerství společnosti Greenbank Terotech Limited a Univerzity v Nottinghamu (GAIM), jako jsou odpojovací zařízení bez lan HVARB nebo regulační zařízení, nabízí PfMaster okamžitou zpětnou vazbu, která umožňuje jemné přizpůsobení distribuce průtoku uhlí.
  • Alternativní možností ke zlepšení spalování je použití zařízení PfMaster k poskytnutí okamžité zpětné vazby pro řízení sekundárního přívodu vzduchu v hořácích k vyrovnání spalování v jednotlivých hořácích.

Čidlo PfMaster®

Čidlo monitoruje nevhodnou distribuci uhlí k hořákům. Sestává z elektrostatických snímacích kroužků kolem celého obvodu potrubí a aplikované technologie k identifikování tvorby provazců uhlí na malém prostoru nebo točení uhlí v potrubí. Snímání signálu pracuje s detekcí elektrostatické energie, která se přirozeně nachází na PF částicích.

Každé čidlo má zcela hladký vnitřní otvor, díky čemuž je relativně odolné vůči opotřebování narážením uhlí a zůstává nedotčeno vysokotlakými rázy z mlýnice (certifikáty o shodě se směrnici o tlakových zařízeních na požádání). Tím jsou zajištěny nejdelší možné intervaly mezi servisními kontrolami.

Elektronika čidla připojená k čidlu působí jako zesilovač pro odeslání výsledků měření do řídicí skříňky, kde se z nich vypočítají rychlost a koncentrace uhlí. Centrální skříňka vypočítá z výsledků měření všech čidel příslušné mlýnice distribuci a průtok uhlí a na základě času, který materiál potřeboval k uražení přesné vzdálenosti uvnitř každého čidla jednotky PfMaster, určí rychlosti uhlí v jednotlivých potrubích.

Čidlo je připojeno k centrální skříňce zpracování signálů jedním nízkonapěťovým, vícežilovým kabelem. Elektronika čidla a vstupní moduly v centrální skříňce byly optimalizovány tak, aby v maximální možné míře ignorovaly možné rušivé signály vytvářené v zařízení.

Elektronika čidla standardně zahrnuje ochranné obvody, které při poruchovém stavu brání tomu, aby nebezpečné napětí mohlo vznítit výbušnou atmosféru nacházející se uvnitř potrubí. Do potrubí se nepřenáší žádná energie. Jednotka PfMaster jako taková má bezpečnostní certifikáty CE a ATEX.

Toto pasivní snímání proto eliminuje veškerá nebezpečí, která by mohla hrozit se systémy pracujícími s aktivními technikami měření, jako jsou techniky využívající mikrovlnné či jiné elektromagnetické zařízení.