CS ENCS
 
 
 

Pneumatická řešení

Doprava ve zředěné (řidké a středně husté) fázi

Jedná se o nejpopulárnější metodu vysokotlaké dopravy. Materiál se pohybuje potrubím konstantní rychlostí k jednomu nebo několika pomocným nebo koncovým zásobníkům. Nízká ztráta tlaku.

  • Odlišný výkon podle potřeby: 1 až 200 t/h
  • Vysoká průtoková rychlost materiálu: 10 - 30 m /s
  • Díky vysoké rychlosti přepravy se materiál rozemele na jemné částice.
  • Doporučeno pro méně abrazivní materiály nebo velká množství materiálu dopravovaného na dlouhé vzdálenosti.

Doprava v impulzní husté fázi

Používá se k dopravě menších množství abrazivního materiálu nízkou rychlostí na krátkou vzdálenost, aby se minimalizovalo opotřebování potrubí. Materiál se pohybuje v pevně stlačených impulzních svazcích nebo takzvaných „dunách“ do jednoho nebo více pomocných nebo koncových zásobníků.                          

  • Impulzy vysílají ventily s automatickou regulací.
  • Nízká produktivita: max. 10 t/h
  • Nízká průtoková rychlost materiálu: 3 - 10 m / c
  • Vhodné také pro zrnitý materiál.

 

Přednosti suché pneumatické dopravy materiálu:

Spolehlivost
 

- Automatizovaný systém pro prevenci ucpávání – bezproblémový kontinuální chod.
- Doprava na delší vzdálenosti.             
- Dlouhá životnost díky nízké rychlosti a materiálům odolným proti opotřebování.
- Jednoduchost, kompletní automatizace, integrace do distribuovaného řídicího systému     DCS zařízení.
- Flexibilita technických řešení a konfigurací podle konkrétního projektu. 
- Více než 20 let zkušeností s výzkumem a vývojem technologií a know-how pro                  zvýšení efektivity.

Nákladová efektivita

- Nízká spotřeba elektrické energie.                                     
- Vysoký výkon.                                             
- Nízké prostorové nároky (malé rozměry, menší prostorové nároky) a nízká hmotnost     zařízení.  
- Snadná instalace a možnost rychlé restrukturalizace, rozšíření nebo odstranění              zařízení.
- Možnost instalace do stávajících zařízení, která jsou již v provozu.
- Bez úniku materiálu během přepravy
- Přímá nakládka do nákladních vozidel, cisteren nebo železničních vozů 

Nízké provozní náklady díky těmto faktorům:                

doprava nízkou rychlostí                                                          
speciální keramické obložení proti opotřebování                            
nízká potřeba náhradních dílů                                                                
minimální počet pohyblivých dílů a dílů podléhajících opotřebování        
minimální požadavky na údržbu 

Šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost 

žádné úniky z potrubí, znečištění, odpad a prach, čisté prostory
bez odpadní vody díky suché metodě likvidace popílku
bez nebezpečných pohyblivých částí
bez velkého provozního hluku