CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Míchání / Míchání produkty  

Míchání produkty

 

Systémy míchání


 

Míchání každého produktu na výstupu před vstupem do „směšovače“ mixéru je důležité pro zajištění, aby vstupující produkt byl plně homogenní v celém průřezu. Míchání se stává ještě více důležité, pokud jsou analyzátory instalovány ve „směšovači“ mixéru pro optimalizaci kvality namíchaných produktů. Míchací systémy navržené firmou Jiskoot jsou v souladu s mezinárodními normami pro vzorkování, aby se garantovala homogenita produktu.
 
Míchací systém „JetMix“ používá čerpadlo pro odebrání malého množství procesní kapaliny a poté jí zpět vstřikuje do hlavního potrubí pomocí vysokorychlostních trysek směřovaných proti toku procesní kapaliny v potrubí.  

Míchací systém „JetMix“ nezpůsobuje žádnou tlakovou ztrátu a systém je vhodný pro vysokootáčkové mixéry, kde tlaková ztráta běžně způsobena statickým míchačem (např. clona) je nepřijatelná.


 

Analyzátory

 

 
On-line analyzátory k zajištění kontroly kvality. Firma Jiskoot má technické vazby s mnoha důležitými výrobci a je schopna vybrat a nabídnout ten nejlepší analyzátor pro každou aplikaci míchání.

Přesné měření viskozity je zásadní pro úspěšnou optimalizaci kvality in-line mixéru. Firma Jiskoot udržuje vazby s důležitými výrobci k zajištění, aby snímače byly správně instalovány a kalibrovány pro optimalizaci výkonu v jakékoliv aplikaci.